Jak zostać strażakiem
fot.unsplash.com

Strażak to osoba, która gasi pożary, ściąga kotki z drzewa, ale także i pomaga np. w przypadku awarii kanalizacji na ulicy. Strażak to zawód, z którym przyszłość wiąże wiele małych chłopców. Podobnie jest z zawodem policjanta. Ile z nich finalnie zostaje strażakami? Niewiele. Wciąż jednak trafiają się tacy, którzy są do tego stopnia konsekwentni, że osiągają swój cel. Czym konkretnie zajmuje się strażak? Jak nim zostać? Jakie wymogi należy spełniać? Odpowiadamy!

Czym zajmuje się strażak? Zakres obowiązków

Czym konkretnie zajmuje się strażak? Zakres obowiązków i praw strażaka reguluje Dziennik Ustaw Rozdział 7 – Prawa i obowiązki strażaków – Państwowa Straż Pożarna.

„Art. 57. [Strażak jako funkcjonariusz publiczny]
Strażak w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

Art. 57a. [Dodatkowe zajęcie zarobkowe; oświadczenie o stanie majątkowym]
1. Strażak nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania strażaka na stanowisko służbowe.

Art. 57c. [Członkostwo w partii politycznej oraz organizacji lub stowarzyszeniu zagranicznym lub międzynarodowym]
1. Strażak nie może być członkiem partii politycznej.

Art. 58. [Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych]
1. Strażacy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263).
2. Strażak pełniący służbę na stanowisku, dla którego przepisy ustawy przewidują powołanie, nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych oraz nie podlega ochronie, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Jak zostać strażakiem
fot.unsplash.com

Art. 59b. [Obowiązek utrzymywania sprawności fizycznej]
1. Strażak jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego lub zajęciach sportowych.

[zwolnienie strażaka ze służby]
1. Jeżeli strażak zwolniony ze służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury policyjnej lub policyjnej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego strażakowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki za ten okres przewidziane w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568 i 695).

Art. 61. 21 [Umundurowanie i ekwipunek strażaka]
1. Strażak jest obowiązany do noszenia w czasie służby:
1) umundurowania;
2) środków ochrony indywidualnej;
3) ekwipunku osobistego;
4) oznak.
2. Umundurowanie i oznaki są prawnie zastrzeżone wyłącznie dla strażaka.
3. Umundurowanie i ekwipunek osobisty, w tym ich przedmioty, oraz środki ochrony indywidualnej i oznaki strażak otrzymuje bezpłatnie.”

Jak zostać strażakiem?

Jeśli chcesz zostać strażakiem, najlepszym sposobem będzie wejście na oficjalną stronę policji i sprawdzenie, jakie są terminy naborów. Tam też uzyskasz wszystkie informacje, wzory potrzebnych dokumentów do wydrukowania i wszystko inne, co będzie ci potrzebne, aby zacząć proces rekrutacji, który niestety, wcale nie jest taki prosty jak w przypadku pracy w korporacji.

Ogólne wymogi są dość proste i są praktycznie takie same, jak w przypadku pracy w służbach więziennych, pracy policjanta czy pracy strażnika miejskiego. Te wymogi musisz spełniać, jeśli chcesz przejść dalej.

Jak zostać strażakiem
fot.unsplash.com

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1123, ze zm.), służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
1) ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;
2) test sprawności fizycznej;
3) rozmowa kwalifikacyjna;
4) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w PSP jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej PSP może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego:
1) test wiedzy;
2) test kompetencyjny;
3) sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);
4) sprawdzian z pływania.

źródło: https://www.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here