Jak zostać policjantem
fot.unsplash.com

Tak naprawdę jak się nad tym głębiej zastanowić to policjant to osoba, która jest na meczach, na protestach, kontroluje prędkość, wystawia mandaty za parkowanie, uczy dzieci w szkole jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, przewozi osoby osadzone, pilnuje osoby w szpitalach i wiele więcej. O byciu policjantem czy strażakiem marzy nie jedno dziecko. Garstka z tych dzieci jednak faktycznie wyrasta na osobę, która pracuje w służbach mundurowych. Czym konkretnie zajmuje się policjant i jak nim zostać? Odpowiadamy!

Czym zajmuje się policjant?

Tak naprawdę, aby zobaczyć namacalne dowody na to, czym konkretnie zajmuje się policjant wystarczy wyjść z domu. Spotkanie policjanta czy radiowozu to nie jest żadne rzadkie zjawisko. Obecnie w czasach, gdy panuje Koronawirus policja musi robić jeszcze więcej niż wcześniej, co oznacza, że kontrolują maseczki, ilość osób w sklepie, godziny dla seniorów, łamanie zakazów czy też po prostu osoby, przebywające na obowiązkowej kwarantannie.

Zawód policjanta spotyka się z różnymi opiniami, zarówno tymi pozytywnymi, jak i negatywnymi. Piosenki raperów to nie jedyny moment, kiedy usłyszysz wyzwiska w swoją stronę, dlatego ktoś, kto chce tam pracować, musi być na takie sytuacje odporny. Nie możesz dać ponieść się emocjom, muszą one zawsze być opanowane. Nie możesz nie przyjść do pracy czy nie stawić się na służbę. Musisz być gotowy, żeby wstać o 2 w nocy, po telefonie komendanta i jechać do pracy, nawet jeśli tego dnia ma urodziny twoja żona, ty czy dziecko.

Jak zostać policjantem
fot.unsplash.com

Obowiązki policjanta

Czym konkretnie zajmuje się policjant? Zakres obowiązków i praw policjanta reguluje Dziennik Ustaw Rozdział 7 – Obowiązki i prawa policjanta – Policja.

„Art. 58. [Podstawowe obowiązki policjanta]
1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.
2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.
3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej.”

źródło: https://sip.lex.pl

Jak zostać policjantem? Wymagania

Jeśli chcesz zostać policjantem, najlepszym sposobem będzie wejście na oficjalną stronę policji i sprawdzenie, jakie są terminy naborów. Tam też uzyskasz wszystkie informacje, wzory potrzebnych dokumentów do wydrukowania i wszystko inne, co będzie ci potrzebne, aby zacząć proces rekrutacji, który niestety, wcale nie jest taki prosty jak w przypadku pracy w korporacji.

Ogólne wymogi są dość proste i są praktycznie takie same, jak w przypadku pracy w służbach więziennych, pracy strażaka czy pracy strażnika miejskiego. Te wymogi musisz spełniać, jeśli chcesz przejść dalej, a dalej czeka cię test z wiedzy, test sprawnościowy, test psychologiczny, później szkoła policji, adaptacja i na koniec – służba przygotowawcza, która trwa 3 lata.

Jak zostać policjantem
fot.unsplash.com

„Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.”
źródło: https://praca.policja.pl

Uważasz, że to praca dla ciebie? Spełniasz wszystkie wymogi. Próbuj! Powodzenia!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here