Zapraszamy do Interaktywnej Wioski Młodego Rybaka

   Wioska Młodego Rybaka powstała w ramach projektu „Interaktywna Wioska Młodego Rybaka jako nowa forma edukacji w ramach kół zainteresowań” w Ośrodku Maniówka i oferuje niezwykłą przygodę ze światem przyrody.
Dzięki nam spacer po lesie lub wyprawa na ryby staną się fascynującą przygodą a obcowanie z naturą nabierze nowego znaczenia. W ramach  atrakcji związanych z „Interaktywną Wioską Rybaka” dzieci będą mogły odkryć tajemnice drzemiące w tutejszych lasach, prześledzić historię rybactwa na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim.

   Nie tylko będziemy się uczyć. Zespół animatorów z Maniówki zapewni zajęcia pełne gier, zabaw i fascynujących dyskusji. W trakcie dnia nie zabraknie filmów edukacyjnych, zajęć praktycznych i co wyróżnia nas spośród innych - ciepła i radosna atmosfera.
 


ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH NA ZAJĘCIA W RAMACH WĘDKARSKIEGO KOŁA ZAINTERESOWAŃ „W WIOSCE MŁODEGO RYBAKA”Proponowana tematyka zajęć


 1. Ogólna charakterystyką obszarów zależnych od rybactwa i porównanie Suwalszczyzny  z innymi rejonami Polski, oraz metodami promocji tych obszarów.
  • zajęcia interaktywne,
  • pogadanki, dyskusje,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi,
  • prezentacje multimedialne, filmy,
  • konkursy „Dlaczego warto przyjechać do nas?” lub „Mój region, moja przyszłość”
 2. Historia rybactwa na terenie Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego
  • pokazy filmów i prezentacji multimedialnych dotyczących historii regionu oraz rozwoju rybactwa od pradziejów do dnia dzisiejszego,
  • wizyty u rybaków (prezentacja budowy łodzi wiosłowej, szycia sieci rybackich),
  • warsztaty „Zajęcia rybaka” (rozpoznawanie gatunków ryb, patroszenie ryb, cerowanie sieci, stawianie żaków itp.),
  • zajęcia z przygotowania wspólnych pamiątek z regionu związanych z rybactwem i historią regionu
 3. Stroje oraz wyposażenie rybaka i wędkarza.
  • sieci rybackie,
  • stroje rybaka i wędkarza,
  • interaktywne tablice i plansze informacyjne o pracy rybaka i wędkowaniu,
  • wykonywanie rysunków tematycznych /konkursy/
 4. Zwierzęta występujące na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim i w innych regionach Polski
  • pokazy filmów przyrodniczych,
  • prelekcje, pogadanki,
  • prezentacje plików audio z głosami ptaków,
  • zajęcia w oparciu o  interaktywne tablice magnetyczne i informacyjne (ptaki, ssaki, płazy, gady, ryby),
  • konkurs „Znawca fauny Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego”,
  • wycieczki terenowe
 5. Roślinność występująca na pojezierzu, ze szczególnym uwzględnieniem roślinności naszych jezior.
  • pokazy filmów przyrodniczych,
  • pogadanki i dyskusje grupowe,
  • warsztaty „Rozpoznajemy drzewa po liściach, kształcie korony, korze”,
  • wyprawy terenowe i zabawy z tworzeniem questów edukacyjnych
 6. Warunki życia w środowisku wodnym w zależności od pór roku m.in. łańcuchy pokarmowe
  • prelekcja z projekcją filmową,
  • wyprawy nad jezioro,
  • badanie wody,
  • zabawy w formie układanek, puzzli itp.
 7. Edukacja i profilaktyka p/pożarowa
  • Spotkanie ze specjalistą, pogadanki i dyskusje grupowe,
  • warsztaty „Dekalog profilaktyki pożarowej”,
  • zajęcia w oparciu o interaktywne tablice i znaki informacyjne.
 8. Nauka wędkowania
  • rozpoznawanie gatunków ryb,
  • okresy i wymiary ochronne,
  • nauka zbrojenia wędek i łowienia ryb,
  • zapoznanie z kodeksem wędkarskim,
  • wędkowanie w praktyce,
  • zawody wędkarskie „Mistrz haczyka”
 9. Tradycje kulinarne Suwalszczyzny
  • historia tradycji kulinarnych regionu,
  • potrawy z ryb według „babcinych przepisów”,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi ze szlaku „Kulinarne przystanki Suwalszczyzny i Mazur”,
  • warsztaty kulinarne
 10. Zajęcia z fabułą i „Karaoke z wodą w tekście”
  • słuchanie płyt z repertuarem (piosenki turystyczne, szanty),
  • wykonywanie wybranych utworów z wykorzystaniem aparatury,
  • konkurs „Mistrz karaoke
 11. Turystyczne wykorzystanie potencjału Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego
  • wizyta w kwaterze agroturystycznej „Ponderosa” w Nowej Wsi,
  • wycieczki terenowe,
  • pokazy filmów,
  • konkurs na prezentację w dowolnej formie „Mojej pięknej Suwalszczyzny Krainy jak baśń” dla przyjaciół z Polski i ze świata.
 12. Ochrona ryb, ssaków i ptaków, oraz zagadnienia ekologii
  • wyprawy do lasu i nad jezioro,
  • wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego,
  • wycieczki do wylęgarni i hodowli ryb w Gawrych Rudzie i Tartaku,
  • znaczenie odzieży ochronnej (maskującej) na wyprawy przyrodnicze,
  • foto-safari (nauka wykonywania zdjęć przyrodniczych i krajobrazowych z praktyką w terenie)
  • Ochrona różnorodności biologicznej poprzez minimalizowanie emisji szkodliwych substancji do środowiska. (NOWOŚĆ). Zajęcia prowadzone w oparciu o zmodernizowaną mała oczyszczlnię scieków i tablicę edukacyjną.

Stopka

Ośrodek "Maniówka", Nowa Wieś 9, 16-402 Suwałki,

tel.: 87 5656355, 884 384 494; kierownik ośrodka: Jerzy Nowakowski, tel: 608 481 905